O nás

1. Cukerní společnost Praha, s.r.o. je členem nadnárodní organizace Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG a od roku 2004 zastupuje její zájmy v České republice a na Slovensku. Pfeifer & Langen je jedním z největších výrobců cukru v Evropě, vlastní několik cukrovarů a pod značkou Diamant prodává výrobky z cukru v Německu, České republice, Polsku, Itálii, Maďarsku, Rumunsku, Slovinsku, Řecku, Chorvatsku, na Slovensku a na Ukrajině. V roce 2010 byl obrat společnosti Pfeifer & Langen 1.142 milionů € a pro společnost pracovalo 2.305 zaměstnanců.
 


Pfeifer & Langen – Tradice a pokrok po více než 140 let
 
Společnost Pfeifer & Langen založili v roce 1870 průmyslníci Emil Pfeifer, Eugen Langen a Valentin Pfeifer. Založení této společnosti bylo mezníkem v rozvoji výroby cukru v Porýní, která dosud zůstává důležitým pilířem zemědělské výroby v této oblasti. Ve stejné době byl také položen základní kámen značkových výrobků známých pod názvy „Kölner Zucker“ a „Diamant“, které se proslavily v celé Evropě díky obrovské škále specialit z cukru.
 
Řepný cukrovar v Elsdorfu zahájil výrobu v roce 1871 a po osmi letech se k němu přidal cukrovar v Euskirchenu. Roku 1894 společnost rozšířil porýnský cukrovar, který založil Emil Pfeifer v roce 1851. Závod v Ossendorfu, který se nacházel v blízkosti Kolína nad Rýnem, musel o několik let později ustoupit rozšiřování města. Cukrovar v Elsenu přibyl v roce 1909 odkoupením akcií od rodiny vom Rath. Tento závod se nacházel v blízkosti budoucího závodu Wevelinghoven a svoji činnost ukončil v roce 1931.
 
Rok 1926 se ukázal z hlediska velikosti společnosti Pfeifer & Langen jako klíčový, neboť se spojila s rafinérií vom Rath & Bredt a získala rafinérii P. Schwengers & Söhne v Uerdingenu společně s jejich holdingy v cukrovarech v Amelnu, Dormagenu a Wevelinghovenu. Trh cukru však začal stále častěji vykazovat známky nasycení, až došlo v roce 1961 k uzavření rafinérie v Uerdingenu. Efektivnější výrobu současně zajistilo rozšíření závodu v Elsdorfu.
 
Roku 1965 se výrazně rozšířil sortiment výrobků, a to díky rozvoji želírovacímu cukru, který se později vyráběl licenčně v Německu i v zahraničí. V roce 1967 byl získán závod na sirupy Gebr. Langen v Kolíně nad Rýnem – Müngersdorfu a cukrové rafinérie a závod na výrobu cukru do cukrovinek rodiny Tintelnotových ve Vlotho. Obě výrobní linky byly roku 1969 přemístěny do nově vybudovaných závodů na tekutý cukr a barvený cukr do cukrovinek v Euskirchenu. V roce 1973 byla postavena budova současného ředitelství společnosti na místě bývalého závodu na výrobu sirupu Gebr. Langen.
 
Rafinérie na zpracování zvláštního cukru Lage byla založena v roce 1974 společně s berlínskou Zuckerhandelsunion s cílem napomáhat prodeji tekutého cukru a získávat nové trhy. Cukrovar Düren se začlenil do výrobního procesu společnosti Pfeifer & Langen v roce 1976 poté, kdy rodina Schoellerova poskytla akcie této společnosti. V důsledku toho byla v roce 1987 společnost Schoeller, Peill & Co. GmbH převedena na společnost Pfeifer & Langen. Zpracování cukrové řepy z Dürenu bylo v přidružených závodech společnosti Pfeifer & Langen zahájeno v roce 1988.
 
Cukrovar v Appeldornu (Kalkar), který byl vybudován na zelené louce, zahájil výrobu v roce 1977s cílem posílit kultivaci cukrové řepy v Severním Porýní. Roku 1986 byla získána společnost Lippe-Wesser Zucker AG a rozšířen závod Lage s cílem převzít zpracování řepy ze závodu Emmerthal. Výroba v Porýní se zkonsolidovala až v roce 1989, a to díky akvizici majoritního podílu ve společnosti Zuckerfabrik Brühl AG. Zpracování řepy, které původně probíhalo v tomto závodě, převzaly všechny porýnské cukrovary, aby zajistily budoucnost cukrovarnického průmyslu v této oblasti.
 
Ačkoliv si strategie koncentrace na omezený počet větších oblastí vynutila ukončení výroby cukru v Dormagenu a uzavření závodů v Emmerthalu, Brühlu, Amelnu a Wevelinghovenu, kapacita zbývajících podniků společnosti Pfeifer & Langen se od roku 1979 téměř zdvojnásobila. Po opětovném sjednocení Německa získala v roce 1990 plně řízená pobočka Diamant-Zucker-Fabriken všechny akcie čtyř východoněmeckých cukrovarnických společností. Společnost Diamant-Zucker potom vybudovala moderní závod v Könnernu (Sasku-Anhaltsku), který zahájil výrobu v roce 1993.
 
V roce 1995 byla podepsána smlouva o 47% podílu v nově vybudované cukrovarnické společnosti Sroda GmbH poblíž Poznaně v Polsku. Poté v roce 1996 následovaly investice do tří dalších továren: Gostyň, Kościan a Miejska Górka. Aktivní působení společnosti Pfeifer & Langen na trhu cukru pokračovalo v roce 1998 akvizicí majoritních podílů v rumunských cukrovarech S. C. Zahãrul Carei S.A. a Zahãrul Oradea S.A. a dále pak v polských cukrovarech Glogów S.A. a Góra Ślaska S. A. v roce 1999.Výroba cukru v Carei skončila v roce 2000, a to jako důsledek nepříznivé situace v oblasti kultivace cukrové řepy v Rumunsku. Ve spolupráci se sousedním francouzským závodem Arad došlo ke koncentraci zpracování cukrové řepy z celé oblasti v závodu Oradea. Majoritní podíly v polských cukrovarech Gniezno S.A., Gosławice S.A., Witaszyce S.A., Zbiersk S.A. a Zduny S.A. byly získány v roce 2001.
 
V roce 2005 došlo ke sloučení výrobních činností v Polsku do společnosti Pfeifer & Langen Polska S.A. s ředitelstvím v Poznani a s pěti aktivními závody Góra Ślaska, Gosławice, Gostyň, Miejska Górka a Środa. Za prodej zodpovídala od roku 2003 společnost Pfeifer & Langen Marketing Sp.z.o.o. Společnost Pfeifer & Langen nadále posilovala svoji pozici na trhu také v těchto regionech, a to díky získaným podílům v 1. Magyar Cukor Manufaktúra Kft. v Maďarsku v roce 2001, v 1. Cukerní společnosti Praha, s.r.o.v roce 2004, v 1. MCM Pula d.o.o. v Chorvatsku, v Italia Zuccheri Commerciale S.r.l. v Itálii, ve společnosti Zachodnia Cukrowa Grupa Sp. zo.o. na Ukrajině v roce 2006.  
 
Na počátku roku 2006 musela být továrna Góra Ślaska uzavřena v důsledku úpravy kapacit polských holdingů. Během tohoto roku došlo k získání většiny akcií společnosti Zuckerfabrik Jülich AG. Ke konci roku 2006 se společnost Diamant-Zucker KG a její závod v Könnernu spojily cestou univerzálního nástupnictví s mateřskou společností Pfeifer & Langen KG. Úprava výrobních kapacit provedená v důsledku nové společné organizace trhu cukru (CMO) si vyžádala zastavení zpracování cukrové řepy v závodu Elsdorf po kampani v roce 2006.
 
Zpracování cukrové řepy v závodě Gosławice skončilo v roce 2008 v souvislosti s návratem cukrových kvót v Polsku a souvisejících úprav kapacit. V této době byl zahájen rozsáhlý investiční program s cílem zvýšit kapacitu a účinnost závodu Środa v Polsku. Nová pobočka – Pfeifer & Langen d.o.o. – byla založena ve Slovinsku. Akvizice sil balicí stanice závodu Tovarna Sladkorja AG představovala strategický krok směrem k dalšímu rozvoji skupiny Pfeifer & Langen na trzích jihovýchodní Evropy.
 
V roce 2009 zvýšila společnost Pfeifer & Langen svůj podíl ve společnosti S.C. Zahãrul Oradea v Rumunsku a od společnosti British Sugar získala polskou cukrovarnickou společnost Glinojeck. Další krok směrem k internacionalizaci společnosti Pfeifer & Langen následoval v roce 2010, a to ve formě akvizice minoritního podílu v ukrajinské cukrovarnické společnosti Radechiw. Posledním krokem v expanzi na trhy jižní Evropy bylo založení společnosti Sugartia Ltd v Řecku v roce 2009.